Arbeids- og flerbrukskirke, Bærum

Menighetens visjon var at Grinilund kirke skulle være en arbeids- og flerbrukskirke som også kunne tiltrekke seg og romme en rekke aktiviteter i lokalsamfunnet på Eiksmarka. Det ble derfor lagt stor vekt på fleksibilitet, samtidig som kirkerommet skulle ha et sakralt preg. Nyfelt og Strand interiørarkitekter fikk oppdraget med å innrede rommene og å utforme de liturgiske møblene.

I prosjektet ble det også utarbeidet konkurransegrunnlag for tilbudsinnhenting til innkjøp av møbler og inventar etter retningslinjer for offentlige anskaffelser.

I etterkant av kirkens ferdigstillelse, ble det utlyst en utsmykkingskonkurranse der inviterte kunstnere leverte forslag til kirkens altertavle. Nyfelt og Strand interiørarkitekter ledet prosessen fra utarbeidelse av konkurransegrunnlag til montering av ferdig resultat.