Multikomfort i visningshus, Larvik

Multikomforthuset på Ringdalskogen utenfor Larvik er tegnet av Snøhetta og utviklet av Brødrene Dahl i samarbeid med Optimera. Huset er bygget som et visningshus der håndverkere og privatpersoner kan se energieffektive løsninger i praksis. Standarden multikomfort stiller høye krav til inneklima, tetthet, komfort, akustikk og dagslys, og boligen skal også produserer energi til eget forbruk. Nyfelt og Strand interiørarkitekter innredet huset med løst og fast inventar.