Utsmykking i Bøler kirke, Oslo

Glassmaleriene fra 1800-tallet hørte opprinnelig hjemme i Gamle Aker kirke, men ble tatt ut under en restaurering på 1950-tallet. Nå har det blitt børstet støv av de gamle skattene, og kunstverkene kan igjen beundres – denne gangen i kapellet i nye Bøler kirke.

Oppdraget fra Kirkelig Fellesråd i Oslo, var å se på hvordan bildene kunne belyses ved hjelp av en kunstig lyskilde til tross for at de er laget med tanke på dagslys. Resultatet ble stålrammer som forankres i vegg med integrert LED-lys.