Nytt alter i Capella Johannea på Majorstuen

I tårnfoten av Majorstuen kirke ligger Capella Johannea som i 1932 ble utsmykket av Per Vigeland med fresker som illustrerer Johannes’ åpenbaring. Menigheten ønsket et nytt alter til kapellet, og Nyfelt og Strand interiørarkitekter fikk oppdraget med å utforme møbelet som skulle passe inn i dette rommet gjennom sin form, sin materialbruk og funksjonalitet – en oppgave som innebar ærefrykt.

Sonen, definert av alterringen, skapte en naturlig avgrensning av det disponible arealet. Og et ønske om at prest eller møteleder skulle kunne bevege seg rundt hele alteret, la føringer for bruk av et avlangt alterbord. Messing ble valgt som materiale til alterets konstruksjon som en kontrast mot det sorte brystpanelet som danner bakgrunnen. Messing var allerede benyttet i lamper og andre detaljer i rommet. Behovet for oppbevaring ble løst ved at et skap i lys eik med dører på baksiden ble plassert i messingkonstruksjonen. De inntrukne sargene og luftrommet mellom eiken og messingen gir skapet en nærmest svevende effekt. Og at skapet bæres av to messingbolter (sarger) kan gi assosiasjoner til paktens ark. Topplaten i glass er diskret felt ned i messingkonstruksjonen. På forsiden av skapet er et enkelt korssymbol i messing felt inn i eiken.

Det er ingen hemmelighet at Capella Johannea er gammelt og at alteret er nytt. Nyfelt og Strand interiørarkitekter har likevel forsøkt å skape en harmoni gjennom form, farge- og materialbruk og tegnet en linje mellom 1932 og 2016.