Møterom hos Stami, Oslo

Kunden ønsket å slå sammen to eksisterende cellekontorer til ett møterom, og veggen mellom kontorene ble derfor revet. Skallet man hadde som utgangspunkt for møterommet, bar preg av harde overflater og synlige radiatorer, rør- og kabelføringer. Romlige grep for å rydde opp i visuelt forstyrrende elementer ble gjort, og akustikk ble et viktig tema i prosessen. Både gulv, vegger og himling ble fornyet og ga muligheter for detaljplanlegging av alle overflater og møter mellom materialer.

Ventilasjonsrør i området rundt dørene ble kasset inn og dannet samtidig en egen sone der man entrer rommet og kan henge fra seg yttertøy. Radiatorene på motsatt side ble likeledes skjult ved at hele veggen ble foret ut. Utforingen dannet samtidig en hylle under vinduene som kan brukes til plassering av f.eks. drikke og fat med lunsj under møter. På denne måten ble avlastningsbordet en integrert del av rommet. Utforingen over vinduene ble utnyttet til innkassing av en bred motorisert rullegardin som dermed er skjult når den ikke er i bruk.

I midtpartiet, der rommet har den største takhøyden, ble himlingen og en vegg kledd med eikespiler som demper akustikken og samtidig skaper en lun og hyggelig atmosfære. Bak spilene kunne alle kabelføringer til både belysning og skjerm legges skjult.