Norskprodusert kjøkken i 70-talls hus

Da det arkitekttegnede huset fra 70-tallet skulle få nytt kjøkken, lå det til grunn flere kriterier som måtte oppfylles. Ord som stadig svirret i lufta var kvalitet, funskjonalitet og bruken av ekte tre. Det måtte også være mulighet for spesialtilpassing slik at løsningen kunne rette seg etter selve rommet og tildelt plass, samtidig som innredningen skulle oppfylle kundens behov i forhold til ønsket bruk.

Valget for dette huset måtte derfor bli et norskprodusert Hamrankjøkken. Med sine rette, stramme linjer i kombinasjon med den varme eiken, fant kjøkkenet fort sin plass i de allerede eksisterende rammene.