Nils årbok 2017

Nils årbok 2017 Nyfelt og Strand interiørarkitekter

Nyfelt og Strand har igjen hele to prosjekter med i årboken, derav et signalprosjekt!

NIL sier:
Årboken er sammen med nettsidene NILs viktigste ansikt utad. Årbok 2017 er trykket opp i
3100 eksemplarer som fordeles på NILs medlemmer og faste abonnenter, men hovedsakelig sendes til eksterne mottakere på navn, deriblant offentlige og private byggherrer, kommuner og fylkeskommuner, statlige etater, eiendomsselskaper, entreprenører, arkitektkontorer, alle norske ambassader i utlandet, bibliotek, utdanningsinstitusjoner, massemedia – og andre relevante faggrupper.

Vi er meget stolt over å kunne presentere NILs årbok INTERIØR&MØBLER 2017!

Årboken kan bestilles her.