Open house oslo

Grinilund kirke av Nyfelt og Strand interiørarkitekter er med på open house oslo 2017

Kulturkirken Grinilund kan oppleves 23. og  24. september i Open House Oslo. Innredningen er gjort av Nyfelt og Strand.

Open House begynte med å gi innbyggerne mulighet til å oppleve god arkitektur, fordi disse arkitektoniske opplevelsene har stor verdi i seg selv. I løpet av årene er Open House blitt en viktig katalysator for innbyggernes følelse av stolthet, eierskap og rett til å påvirke utformingen av byen sin.

Open House Oslo