Open house oslo

Capella Johannea av Nyfelt og Strand interiørarkitekter er med på open house oslo 2017

Lørdag 23. september kan Capella Johannea oppleves! Capella Johannea ligger i tårnfoten av Majorstuen kirke, og ble i 1932 utsmykket med fresker som illustrerer Johannes’ åpenbaring. Nyfelt og Strand Interiørarkitekter har utformet nytt alter spesielt for rommet gjennom form, materialbruk og funksjonalitet.

Open House begynte med å gi innbyggerne mulighet til å oppleve god arkitektur, fordi disse arkitektoniske opplevelsene har stor verdi i seg selv. I løpet av årene er Open House blitt en viktig katalysator for innbyggernes følelse av stolthet, eierskap og rett til å påvirke utformingen av byen sin.

Open House Oslo