NILS ÅRBOK 2018

NILs årbok 2018, Nyfelt og strand interiørarkitekter, capella Johannea

NILs årbok er igjen lansert, og alteret som ble utformet til det vakre og ærverdige Capella Johannea pryder nå også innsiden av dette magasinet som absolutt er verdt en kikk.

Årboken kan bestilles her.