arkitektur n

arkitektur N, capella Johannea, majorstuen kirke, alter, nyfelt og strand

Capella Johannea

I tårnfoten av Majorstuen kirke ligger Capella Johannea, som i 1932 ble utsmykket av Per Vigeland med fresker som illustrerer Johannes’ åpenbaring. Menigheten ønsket et nytt alter
til kapellet, og Nyfelt og Strand interiør- arkitekter fikk oppdraget med å utforme møbelet som skulle passe inn i dette rommet gjennom sin form, materialbruk og funksjonalitet – en oppgave som   innebar ærefrykt. Sonen, definert av alterringen, skapte en naturlig avgrensning av det disponible arealet. Et ønske om at prest eller møteleder skulle kunne bevege seg rundt hele alteret, la føringer for bruk av et avlangt alterbord. Messing ble valgt som materiale til alterets konstruksjon, som en kontrast mot det sorte brystpanelet som danner bakgrunnen. Messing var dessuten allerede       benyttet i lamper og andre detaljer i rommet. Behovet for oppbevaring ble løst ved at et skap i lys eik med dører på baksiden ble plassert i messingkonstruksjonen. De inntrukne sargene og         luftrommet mellom eiken og messingen gir skapet en nærmest svevende effekt. At skapet bæres av to messingbolter (sarger) kan gi assosiasjoner til paktens ark. Topplaten i glass er diskré felt ned i messingkonstruksjonen. På forsiden av skapet er et enkelt kors- symbol i messing felt inn i eiken.

Fotograf: Anne Bråtveit